loading

ZIF Crobih Fond

O Crobih Fondu

_

Crobih Fond d.d.
Kralja Petra Krešimira IV, lamela 3/II – 88 000 Mostar
+ 387 36 328 687

+ 387 36 328 687
crobihfond@smeinvest.ba

Uprava:

  • Željka Ćorić – direktor

Nadzorni odbor:

  • Zorica Ljubić – predsjednik
  • Enriko Glekner – član
  • Dijana Varkašević – član

Odbor za reviziju:

  • Nina Džidić
  • Tomislav Vrljić
  • Maja Vasilj

Dozvola izdata:  02.11.2000.

  • Depozitar: “Raiffeisen bank” d.d. Sarajevo BiH
  • Neovisni revizor Fonda: Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo.
  • Društvo za upravljanje fondovima: SME INVEST d.o.o. Mostar
Stanje kapitala u Registru emitenata kod Komisije
Osnovni kapital:  79.390.428,00 KM
Broj dionica: 3.053.478
Nominalna vrijednost/dionici: 26,00 KM

 

Prosječna neto  vrijednost imovine Crobih fonda
Godina Vrijednost
2019 28.366.160,23 KM
2018 26.592.757,55 KM
2017 26.068.788,00 KM
2016 27.476.208,00 KM
2015 28.629.093,00 KM
2014 29.051.660,50 KM
2013 30.239.779,00 KM
2012 28.558.781,52 KM

Izvještaji sa skupština

Izvješće sa Skupštine Solana d.d. Tuzla -15.10.21 (CROBIH, SME BH EQUITY)

Izvještaj sa Skupštine RMU Banovići – 08.10.2021. CRBF

Izvješće sa Skupštine Ceste d.d. Mostar – CROBIH Fond 30.09.2021.

Izvješće sa Skupštine Ekonomski institut d.d. Tuzla – ZIF CROBIH Fond 01.09.2021.

Izvješća sa Skupština ZIF CROBIH Fond – Bihaćka Pivara, Sarajevska Pivara, Hoteli Ilidža i Riba Neretva

Izvješće sa Skupštine – ZIF Naprijed d.d. Sarajevo 01.07.2021.

Izvješće sa Skupštine – ŽGP d.d. Sarajevo 30.06.2021.

Pismeno glasanje TLKM 21.06.2021.-ZIF CROBIH FOND

Izvješće sa Skupštine – ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo 10.06.2021.

Izvješće sa Skupština – Sarajevo osiguranje d.d. 24.06.2021.

Izvjestaj sa Skupstine Iris za CROBIH

Izvješće sa skupštine – JP EP HZHB 15.06.2021. ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar

Izvješće sa skupštine – Energoinvst d.d. 30.06.2021. za Crobih

Izvještaj sa Skupštine RMU Banovići d.d. – 31.05.2021. CROBIH

Izvješće sa Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo – ZIF CROBIH i BH EQUIT

Izvješće sa Skupštine JP HZHB d.d. Mostar -ZIF CROBIH Fond 10.03.2021.

Pismeno glasanje ZIF i OIF – Hidroelektrane na Trebišnjici 23.02.2021.

Izvješće sa skupštine ZIF Naprijed d.d. Sarajevo 26.03.2021. (ZIF)Crobih

Izvještaj sa skupštine RUM Banovići d.d. Banovići -11.03.2021

Izvješće sa skupštine – BH Telecom d.d. Sarajevo 02.02.2021

Izvješće sa skupštine – Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 11.02.2021

Izvještaj sa skupštine Ekonomski institut d.d. Tuzla – 08.10.2020.

Izvješće sa Skupštine Riba Neretva d.d. Konjic – 10.08.2020.

Izvješće sa Skupštine Projektant d.d. Mostar – ZIF CROBIH Fond 05.08.2020.

Izvješće sa Skupštine Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo – 06.07.2020.

Izvješće sa Skupštine BH Telecom d.d Sarajevo -29.06.2020.

Izvješće sa Skupštine Pivara d.d. Tuzla – 09.07.2020.

Izvješće sa Skupštine RMU Banovici d.d. Banovici – 29.06.2020.

Izvješće sa Skupštine Solana d.d. Tuzla – 30.06.2020.

Izvješće sa Skupštine ZIF Prof plus d.d. – 02.06.2020.

Izvješće sa Skupštine Medikomerc d.d. -10.07.2020.

Izvješće sa skupštine – TP dekorativa 26.06.2020.

Izvješće sa skupštine – JP HT Mostar 23.06.2020

Izvješće sa skupštine – Elektroprivreda HZ HB 22.06.2020

Izvješće sa skupštine – JP EP HZHB 25.02.2020. ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar

Izvješće sa Skupštine JP HT-13.03.2020.

Izvješće sa skupštine – Rudnici boksita Jajce d.d. 26.06.2019. za Crobih

Izvješće sa Skupštine BOSNALIJEK d.d. Sarajevo od 1.8.2019. CRBF

Izvješće sa skupštine Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo 11.07.2019.-CRBF

Izvješće sa skupštine Sarajevo osiguranje d.d. – CRBF

Izvješće sa skupštine RMU Banovići d.d. – CRBF

Izvještaj sa skupštine Pivara d.d. Tuzla 03.07.2019.

Izvješće sa skupštine – Ceste d.d. Mostar 20.05.2019. CRBF

Izvješće sa skupštine – ŽGP d.d. Sarajevo 25.06.2019. CRBF

Izvješće s skupštine ASA Banka 28.06.2019. CRBF

Izvješće s skupštine Bitumenka 28.06.2019. CRBF

Izvješće sa Skupštine ENERGOINVEST d.d. Sarajevo od 27.6.2019. CRBF

Izvješće sa Skupštine TIP DEKORATIVA – 19.06.2019.CRBF

Izvještaj sa skupštine Bihaćka pivara – 21.06.2019.CRBF

Izvještaj sa skupštine JP HT dd-28.06.2019.CRBF

Izvještaj sa Skupštine PBS dd Sarajevo 21.06.2019.CRBF

Izvještaj sa Skupštine TP DC Sarajevo dd 21.06.2019.CRBF

Izvješće sa Skupštine Telekom Srpske od 3.6.2019. za Crobih

Izvješće sa skupštine -JP HT d.d. Mostar 29.04.2019. CRBF

Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Trebišnjici 11.02.2019. – CRBF

Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Trebišnjici 11.03.2019. – CRBF

Izvješće sa skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo 25.03.2019.-CRBF

Izvješće sa skupštine – IP Svjetlost d.d. Sarajevo 24.01.2019. CRBF

Izvješće sa skupštine JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar – 05.02.2019.CRBF

Izvještaj sa Skupštine RMU BANOVIĆI DD – 11.01.2019.CRBF

Izvješće sa skupštine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – 21.12.2018. CRBF

Izvješće sa Skupštine Iris Computers d.d. Sarajevo – 28.12.2018. CRBF

Izvješće sa skupštine Šipad Komerc d.d. Sarajevo – 29.12.2018. CRBF

Izvješće sa skupštine Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 07.12.2018. CRBF

Izvještaj sa skupštine BIG 31.12.18. – ZIF CROBIH Fond

Pismena izjava o glasanju Hidroelektrane an trebišnjici a.d. Trebinje – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 28.12.2018.

Energoinvest d.d. Sarajevo 24.12.18 – ZIF Crobih Fond d.d.

Izvješće sa SD Projektant d.d. Mostar od 24.12.2018.

Izvješće sa Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo – ZIF Crobih Fond 18.09.2018.

Izvješće sa skupštine Fabrika Duhana dd Sarajevo – CRBF 29.06.2018.

Izvješće sa skupštine JP HT Mostar dd – CRBF 11.05.2018.

Izvješće sa skupštine Mlin i pekare d.d. Ljubače – CRBF 22.06.2018.

Izvješće sa Skupštine JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo – CRBF 18.09.2018.

Izvješće sa Skupštine PBS d.d. Sarajavo – CRBF 28.11.2018.

Izvješće sa VSD Dobrinja d.d. Sarajevo od 22.11.2018.

Izvješće sa Skupštine EP HZHB – ZIF Crobih Fond dd Mostar

Izvješće sa Skupštine TIP DEKORATIVA od 26.6.2018.

Izvješće sa Skupštine ENERGOINVEST d.d. Sarajevo od 28.6.2018. CRBF

Izvješće sa Skupštine IP SVJETLOSTod 28.6.2018. CRBF

Izvješće sa Skupštine Rudnici boksita Jajce od 22.6.2018.

Izvještaj sa skupštine Bihaćka pivovara dd – Crobih fond 27.6.18.

Izvješće sa Skupštine IRIS Computers d.d. Sarajevo 28.6.18.

Izvješće sa skupštine Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Izvješće sa Skupštine Projektant d.d. Mostar

Izvješće sa Skupštine SOSOR od 26.6.2018.

Izvješće sa Skupštine BITUMENKA d.d. Sarajevo od 29.6.2018. CRBF

Izvješće sa Skupštine ZIF Naprijed d.d. Sarajevo

Izvješće sa Skupštine Sarajevska Pivara od 30.6.2018.

Izvještaji za 2021. godinu↓

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar 30.09.2021.

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-IX 2021

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI 2021

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 30.06.2021.

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH 31.03.2021.

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2021

Izvještaji za 2020. godinu↓

Izvještaj Vanjskog ZIF Crobih Fond d.d. Mostar za 2020.godinu

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2020

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 31.12.2020.

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar 30.09.2020.

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-IX 2020

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI 2020

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH Fond 30.06.2020.

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2020

Osnovni izvještaji za KVP – ZIF Crobih Fond 31.03.2020.

Izvještaji za 2019. godinu↓

Izvjestaj ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar 2019

ZIF Crobih Fond d.d. Mostar – Godišnji izvještaj za 2019. godinu

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2019

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 30.09.2019.

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XI 2019.

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 30.06.2019.

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI 2019

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2019

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 31.03.2019.

Izvještaji za 2018. godinu↓

Izvještaj Vanjskog revizora ZIF Crobih Fond d.d. Mostar – 31.12.2018.

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH Fond 31.12.2018.

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2018

Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CroBiH Fond d.d. Mostar III 2018

Posebno izvješće za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2018

Osnovni izvještaj za KVP-ZIF CROBIH Fond 30.06.2018.

Posebno izvješće za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI 2018

Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-IX 2018

Osnovni izvještaj za KVP-ZIF CROBIH Fond IX 2018

Obavijest o prodaji dionica- ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar

Izvještaji za 2017. godinu↓

Godišnji izvještaj ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar za 2017.

Posebno izvješće za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2017

Izvještaj o ukupnom rezultatu poslovanja_I-IX 2017.

Posebni-izvjestaji-ZIF-CROBIH-FOND-dd-IX-2017

Posebni-izvjestaji-ZIF-CROBIH-FOND-dd-I-IX-2017

Polugodišnji izvještaj_KVP CROBIH_30 06 17

Poseban izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI-2017

Izvjestaj za 1. kvartal CROBIH_31 03 17

Posebni izvještaji za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2017

Portfelj Crobih Fonda

Obračun neto vrijednosti imovine za 2021. godinu

Datum Prosječna neto vrijednost imovine  Fonda (KM) Broj dionica Prosječna NVI po dionici Posljednja tržišna cijena dionice (KM)
31.1.2021 25.422.500,93 3.053.478 8,31 4,10
28.2.2021 26.046.483,56 3.053.478 8,53 4,10
31.3.2021 25.897.077,62 3.053.478 8,48 4,10
30.4.2021 25.817.247,85 3.053.478 8,46 4,10
31.5.2021 26.173.348,46 3.053.478 8,57 4,10
30.6.2021 26.137.784,86 3.053.478 8,56 4,10
31.7.2021 26.508.083,24 3.053.478 8,68 4,10
31.8.2021 27.143.891,71 3.053.478 8,89 4,10
30.9.2021 28.151.379,87 3.053.478 9,22 4,10
31.10.2021 28.835.101,63 3.053.478 9,44 4,10
30.11.2021
31.12.2021

Obračun neto vrijednosti imovine za 2020. godinu

Datum Prosječna neto vrijednost imovine  Fonda (KM) Broj dionica Prosječna NVI po dionici Posljednja tržišna cijena dionice (KM)
31.1.2020 27.132.973,07 3.053.478 8,89 2,40
29.2.2020 27.238.931,43 3.053.478 8,92 2,40
31.3.2020 27.033.109,44 3.053.478 8,85 2,40
30.4.2020 26.194.113,22 3.053.478 8,58 3,95
31.5.2020 27.957.468,51 3.053.478 8,83 4,00
30.6.2020 27.071.174,03 3.053.478 8,87 4,00
31.7.2020 27.309.727,81 3.053.478 8,94 4,10
31.8.2020 28.843.250,92 3.053.478 9,45 4,10
30.9.2020 29.323.500,16 3.053.478 9,60 4,10
31.10.2020 29.150.240,75 3.053.478 9,55 4,10
30.11.2020 29.033.705,31 3.053.478 9,51 4,10
31.12.2020 28.486.330,19 3.053.478 9,33 4,10

 

Obračun neto vrijednosti imovine za 2019. godinu

Datum Prosječna neto vrijednost imovine  Fonda (KM) Broj dionica Prosječna NVI po dionici Posljednja tržišna cijena dionice (KM)
31.1.2019 26.093.309,32 3.053.478 8,55 2,50
28.2.2019 27.200.706,65 3.053.478 8,91 2,43
31.3.2019 29.314.338,98 3.053.478 9,60 3,45
30.4.2019 29.788.365,05 3.053.478 9,76 3,45
31.5.2019 29.052.068,99 3.053.478 9,51 3,18
30.06.2019. 28.554.297,50 3.053.478 9,35 3,18
31.07.2019. 27.748.678,77 3.053.478 9,09 3,18
31.08.2019. 27.984.520,03 3.053.478 9,16 2,94
30.09.2019. 27.980.158,57 3.053.478 9,16 2,70
31.10.2019. 28.808.032,22 3.053.478 9,43 2,62
30.11.2019. 29.300.360,75 3.053.478 9,6 2,62
31.12.2019. 28.353.286,91 3.053.478 9,29 2,40

Obračun neto vrijednosti imovine za 2018. godinu

Datum Prosječna neto vrijednost imovine  Fonda (KM) Broj dionica Prosječna NVI po dionici Posljednja tržišna cijena dionice (KM)
31.1.2018 24.965.043,41 3.053.478 8,18 3,00
28.2.2018 26.238.356,28 3.053.478 8,59 2,84
31.3.2018 26.350.281,62 3.053.478 8,63 2,38
30.4.2018 25.636.415,61 3.053.478 8,40 2,30
31.5.2018 25.452.233,96 3.053.478 8,34 2,30
30.6.2018 25.887.554,35 3.053.478 8,48 2,30
31.7.2018 26.414.160,00 3.053.478 8,65 2,30
31.8.2018 27.805.904,99 3.053.478 9,11 2,25
30.9.2018 27.671.269,35 3.053.478 9,06 2,00
31.10.2018 28.003.724,18 3.053.478 9,17 2,00
30.11.2018 27.646.304,37 3.053.478 9,05 2,06
31.12.2018 27.041.842,52 3.053.478 8,86 2,45

 

Obračun neto vrijednosti imovine za 2019. godinu

Datum Prosječna neto vrijednost imovine  Fonda (KM) Broj dionica Prosječna NVI po dionici Posljednja tržišna cijena dionice (KM)
31.1.2019 26.093.309,32 3.053.478 8,55 2,50
28.2.2019 27.200.706,65 3.053.478 8,91 2,43
31.3.2019 29.314.338,98 3.053.478 9,60 3,45
30.4.2019 29.788.365,05 3.053.478 9,76 3,45
31.5.2019 29.052.068,99 3.053.478 9,51 3,18
30.06.2019. 28.554.297,50 3.053.478 9,35 3,18
31.07.2019. 27.748.678,77 3.053.478 9,09 3,18
31.08.2019. 27.984.520,03 3.053.478 9,16 2,94

Obračun neto vrijednosti imovine za 2018. godinu

Datum Prosječna neto vrijednost imovine  Fonda (KM) Broj dionica Prosječna NVI po dionici Posljednja tržišna cijena dionice (KM)
31.1.2018 24.965.043,41 3.053.478 8,18 3,00
28.2.2018 26.238.356,28 3.053.478 8,59 2,84
31.3.2018 26.350.281,62 3.053.478 8,63 2,38
30.4.2018 25.636.415,61 3.053.478 8,40 2,30
31.5.2018 25.452.233,96 3.053.478 8,34 2,30
30.6.2018 25.887.554,35 3.053.478 8,48 2,30
31.7.2018 26.414.160,00 3.053.478 8,65 2,30
31.8.2018 27.805.904,99 3.053.478 9,11 2,25
30.9.2018 27.671.269,35 3.053.478 9,06 2,00
31.10.2018 28.003.724,18 3.053.478 9,17 2,00
30.11.2018 27.646.304,37 3.053.478 9,05 2,06
31.12.2018 27.041.842,52 3.053.478 8,86 2,45

 

Obračun neto vrijednosti imovine za 2016. godinu

Datum Prosječna neto vrijednost imovine (KM) Broj emitiranih dionica Vrijednost imovine po dionici (KM)
30.09.2016. 27.583.004,53 3.053.478 9,03
31.08.2016. 27.397.465,01 3.053.478 8,97
31.07.2016. 27.023.020,99 3.053.478 8,97
30.06.2016. 27.592.174,25 3.053.478 8,88
31.05.2016. 27.592.174,25 3.053.478 9,04
30.04.2016. 28.136.880,02 3.053.478 9,21
31.03.2016. 28.438.259,08 3.053.478 9,31
29.02.2016. 27.932.338,77 3.053.478 9,15
31.01.2016. 28.457.889,70 3.053.478 9,32

Imate pitanje? Slobodno nas nazovite