loading

O B A V J E Š T E NJ E Dioničarima ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar


Povodom dopisa Registra vrijednosnih papira u kojem nas obavještavaju o određenim neusuglašenostima podataka o našim dioničarima koji se vode kod Registra vrijednosnih papira želimo podrobnije izvjestiti naše dioničare o pravima i obvezama koje se tiču njihovih dionica.

Svaki dioničar Fonda je registriran kod Registra vrijednosnih papira kao naš dioničar i kod Registra ima otvoren račun vrijednosnih papira na svoje ime. Prilikom prve ili kasnijih registracija dioničara kod Registra vrijednosnih papira moglo je doći do greške prilikom unosa podataka ili nepostojanja svih podataka o dioničaru (npr. nije postojala točna adresa ili nije bilo nikako podatka o adresi, osoba nije imala JMBG ili je kod unosa JMBG postojala greška). Kako bi se prevazišao ovaj problem Registar vrijednosnih papira je u nekim slučajevima davao privremene matične brojeve ili je registrirao adresu emitenta ili samog Registra.

Jedna od funkcija Registra vrijednosnih papira je registriranje i održavanje liste dioničara Fonda te su stoga izvršili periodično ažuriranje podataka o vlasnicima vrijednosnih papira što je bitno za dioničare kod ostvarivanja prava na glasovanje na skupštini, prava na prodaju dionica i prava na dividendu.

Stoga u prilogu ove obavijesti dajemo skeniranu obavijest Registra na njhovom memorandumu o načinu na koji dioničar može izvršiti promjenu podataka za sebe kod Registra vrijednosnih papira.

Izvješće o imenima dioničara Fonda koji imaju neusuglašene podatke kod Registra se nalaze u sjedištu Fonda te dioničar ima pravo telefonskim pozivom, e-mail porukom ili dolaskom u sjedište Fonda provjeriti da li se njegovo/njezino ime nalazi na tom Izvješću.

Adresa, e-mail i broj telefona Fonda je:

ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar
Kralja Petra Krešimira IV bb
88000 Mostar
e-mail:  
Tel. 00 387 (0)36 328 687 ili 677

Ovom prigodom zahvaljujemo svim dioničarima Fonda na ukazanom povjerenju.
Dopis RVP za sređivanje podataka dioničara

Crobih Fond ObavijestiSmeInvest Obavijesti

Comments are disabled.